Zwroty i reklamacje 

Odstąpienie od umowy
Od zawartej umowy sprzedaży umowy możesz odstąpić, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy listownie (wysyłając stosowne pismo na adres: Dacavi Construction sp. z o.o. ul. Węglowa 12, 44-268 Jastrzębie-Zdrój) lub poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: [email protected].

Termin odstąpienia od umowy – do 14 dni od daty doręczenia zakupionego towaru.

O zachowaniu terminu odstąpienia świadczy stempel pocztowy lub data wysłania wiadomości e-mail.

Towar, który będzie zwracany musi zostać niezwłocznie dostarczony na adres: ul. Węglowa 12, 44-268 Jastrzębie-Zdrój, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiono od umowy.

Dokonana przez klienta płatność za towar zostanie zwrócona niezwłocznie na zasadach wskazanych w Regulaminie sklepu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje  m.in. w odniesieniu do umowy:

– w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
– szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy dostępne w regulaminie na stronie www.dacavi.pl

Reklamacje

W przypadku niewłaściwie zrealizowanego zamówienia kupujący ma prawo złożyć reklamację: na adres e-mail: [email protected] lub drogą pocztową na adres ul. Węglowa 12, 44-268 Jastrzębie-Zdrój.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia.

Na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta kupujący może domagać się:

a) wymiany towaru

b) naprawy towaru,

c) odstąpienia od umowy

d) złożenia oświadczenia o prośbie obniżenia ceny.

Szczegóły dostępne w Regulaminie na stronie www.dacavi.pl