Nie kupuj sprzętu, wynajmij go

w Dacavi Construction

Wynajem sprzętu budowlanego to same korzyści!

mniejsze koszty wynajmu sprzętu

Mniejsze koszty

Wynajem sprzętu jest tańszy niż jego zakup

COMMERCIAL FUELS

Optymalne wykorzystanie

Zamawiasz sprzęt w ustalonym terminie i do konkretnych prac

AVIATION FUELS

Łatwy dostęp

Wynajmowany sprzęt dostarczamy na miejsce prac

Ogólne warunki wynajmu sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi w Dacavi Construction

 1. Podstawą do wynajęcia sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi umowa wynajmu, spisywana na podstawie:
  - osoba fizyczna: dwa ważne dokumenty ze zdjęciem,
  - firma: kserokopia dokumentu Regon, kserokopia dokumentu NIP, kserokopia zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej / KRS,  dokument tożsamości osoby odbierającej sprzęt.
 1. Na czas wypożyczenia zostaje pobrana kaucja zwrotna, która stanowi ewentualne zabezpieczenie w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. Wysokość kaucji uzależniona jest od wartości wypożyczanego sprzętu.
 1. Koszt wynajmu sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi określony jest w cenniku usług i uzależniony jest od długości najmu oraz przyznanych dla danego Klienta rabatów.
 1. Czas wynajmu liczony jest od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu, nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia . Przy wynajmie na jedną dobę, która jest jednocześnie ostatnim dniem tygodnia roboczego, przetrzymanie sprzętu przez niedzielę lub dzień świąteczny nie powoduje obniżenia stawki najmu.
 1. Opłata za wypożyczenie sprzętu wg stawki dziennej oznacza zwrot przedmiotu najmu przed upływem 24 godzin. Przy systemach szalunkowych oraz rusztowaniach zwrot musi zostać zgłoszony w dniu poprzedzającym i nastąpić do godziny 12:00, w innym przypadku dzień zwrotu będzie naliczany jako kolejny dzień wynajmu.
 1. Dacavi Construction nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstwa awarii urządzenia, takie jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płac zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).
 1. Dacavi Construction przekazuje pod wynajem tylko sprzęt, narzędzia i elektronarzędzia. W przypadku materiałów podlegającym szybkiemu zużyciu, tj. osprzętu niezbędnego do bezpiecznego użytkowania przedmiotu najmu (np. wiertła, tarcze itp.), Najemca we własnym zakresie winien dokonać zakupu tych produktów. Do każdego sprzętu oferowanego do wynajęcia Najemca jest zobowiązany do użycia osprzętu rekomendowanego przez producenta.
 2. Przy odbiorze wynajmowanego sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi, Najemca zostaje zapoznany z instrukcją obsługi oraz zostaje przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 1. Od chwili odbioru sprzętu do momentu jego zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie, kradzież lub dewastacje. W przypadku podobnych zdarzeń, Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić ich zaistnienie organom ścigania oraz poinformować Dacavi Construction.
Top